سیاست های ارزی و احیای برجام!

بر فرض احیای برجام، فردای آن روز چه سیاست های ارزی باید اتخاذ گردد؟

۱- اولین موضوع برداشتن موانع تجاری می باشد که در چند سال گذشته مانع اقتصاد ایران شده است.

۲- اقدام فوری دیگری که باید در دستور کار قرار گیرد، یکسان سازی نرخ ارز می باشد. حذف ارز ۴۲۰۰ که البته توافق بشود و نشود، باید جهت کاهش تبعات آن و تقلیل تورم هر چه زودتر انجام شود و بعد از آن یکسان شدن بازارها برای رسیدن به نرخ متعادل و بدون ایجاد انگیزه های انجام آربیتراژ!

۳- در دوره هایی که درآمدهای ارزی رشد می کند، وسوسه تثبیت اسمی نرخ ارز بین تصمیم گیرندگان و مداخله در بازار ارز بیش از گذشته می شود.

۴- محدود ساختن تقاضا ذیل حساب سرمایه، با ممنوعیت عملی نمی شود. در صورت باز شدن بازار ارز و شفاف شدن تراکنش های ارزی، می توان با وضع مالیات، میزان تراکنش های این بخش را مدیریت کرد. بنابراین ضمن باز شدن امکان داد و ستد در بازار ارز، می توان ابزار مالیاتی را برای اثرگذاری بر بازار مانند سایر کشورها به کار برد.

۵- سیاستگذار باید به درجه ای از ثبات پولی و انتظارات تورمی از طریق ابزارهای مرسوم ذیل سیاست های پولی دست یابد که برای کنترل تورم نیازی به مداخله در بازار ارز نداشته باشد.

همواره در تلاش بوده ایم تا بهترین های بازارهای سرمایه را برای شما محیا کنیم تا خانواده ای تشکیل دهیم با پیوستگی یک نام: ™CMPRO

error: غیر مجاز