سرمایه گذاری و قمار بازی!

چرا چینی ها وارن بافت را دوست دارند؟

چارلی مانگر اقتصاددان و نایب رئیس شرکت برکشیر هاتاوی وارن بافت است.

وی اعتقاد دارد که در چین نوسان گیری های کوتاه مدت تنها قمار بازی است و چینی ها در صورتی که به صورت بلند مدت سرمایه گذاری کنند؛ عملکرد بهتری خواهند داشت!

چینی هایی که در ۵۰ سال گذشته در هنگ گنگ ثروتمند شدند تاجران کوتاه مدت یا قمار باز نبودند بلکه سرمایه گذاران بلند مدتی بودند که موقعیت خود را حفظ کردند.

به نظر می رسد که علاقه چینی ها به وارن بافت و چارلی مانگر به دلیل آموزه های کنفسیوس است!

همواره در تلاش بوده ایم تا بهترین های بازارهای سرمایه را برای شما محیا کنیم تا خانواده ای تشکیل دهیم با پیوستگی یک نام: ™CMPRO

error: غیر مجاز