ممنوعیت فدرال رزرو از معامله رمزارزها

فدرال رزرو آمریکا قانونی تصویب کرد مبنی‌ بر این‌ که مقامات ارشد این بانک اجازه تجارت سهام، اوراق‌ قرضه و ارزهای مجازی را ندارند.

طبق این قانون، مقامات ارشد فدرال‌ رزرو آمریکا نمی‌ توانند سرمایه‌ هایی مانند سهام‌ های شخصی، اوراق بهادار، اوراق قرضه‌ دولتی، ارزهای خارجی، کالاهای اساسی و ارزهای مجازی را خرید و فروش کنند یا در مالکیت خود داشته باشند.

این قانون اولین‌ بار در ماه اکتبر اعلام شده بود، اما ارزهای مجازی را در آن زمان در بر نمی‌ گرفت. طبق گزارش کمیته بازار آزاد فدرال، این محدودیت‌ ها از اول ماه مه اجرایی خواهد شد.

این ممنوعیت اعضای این کمیته، رؤسای بانک‌ های منطقه‌ ای و تعدادی از سایر مقامات از جمله کارکنان ارشد، مدیران اوراق‌ قرضه و کارکنان فدرال رزرو را که در جلسات هیات مدیره شرکت دارند در بر می‌ گیرد و همچنین به همسر و فرزندان آن ها هم تعمیم پیدا می‌ کند.

این قانون در حال حاضر تنها مختص کارکنان ارشد است اما فدرال‌ رزرو اعلام کرد انتظار دارد درنهایت تمام کارکنان را شامل شود.

این ممنوعیت به‌ دنبال گزارشی در سال گذشته اعمال شد که چندین تن از مقامات بانک مرکزی درست قبل از اقدامات فدرال‌ رزرو برای حمایت از اقتصاد طی بحران کرونا، سهام خرید و فروش کردند. هدف از این قانون حمایت از اطمینان مردم به بی‌طرفی و عدالت فدرال‌ رزرو است.

طبق این ممنوعیت، مقاماتی که در حال حاضر سمتی در بازار دارند یک‌ سال فرصت دارند آن را کنار بگذارند.

همواره در تلاش بوده ایم تا بهترین های بازارهای سرمایه را برای شما محیا کنیم تا خانواده ای تشکیل دهیم با پیوستگی یک نام: ™CMPRO

error: غیر مجاز