صندوق بین المللی پول و بانک جهانی!

صندوق بین المللی پول IMF و بانک جهانی WB ارتباط نزدیکی به یکدیگر دارند.

این ارتباط به حدی است که مقر آن ها در یک خیابان واشنگتن قرار دارد.

تفاوت بین این 2 مورد به اندازه ای است که سبب گیج شدن افراد می شود؛ به صورتی که اقتصاددان مشهور جان مینارد کینز، بنیانگذار هر دوی این نهاد بیان کرده بود که نام این 2 نهاد آن را گیج می کند.

شایان ذکر است که هر 2 نهاد صندوق بین المللی پول در بانک جهانی در کنفرانس برتون وودز سازمان ملل در ژوئیه سال 1944 طراحی شدند!

همواره در تلاش بوده ایم تا بهترین های بازارهای سرمایه را برای شما محیا کنیم تا خانواده ای تشکیل دهیم با پیوستگی یک نام: ™CMPRO

ساعت 18:00 تهران: اخبار اقتصادی آمریکاتقویم اقتصادی
fa فارسی
X
error: غیر مجاز