روسیه مانع توافق نیست

امیرعبداللهیان: روسیه مانعی برای رسیدن به توافق نیست!

وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری با همتای روسی خود گفت: ارتباطی بین تحولات اوکراین و مذاکرات وین وجود ندارد.

اگر با آمریکا در زمینه چند مورد که خط قرمز ما است به توافق برسیم، روسیه همچنان تا پایان در کنار ما خواهد بود!

همواره در تلاش بوده ایم تا بهترین های بازارهای سرمایه را برای شما محیا کنیم تا خانواده ای تشکیل دهیم با پیوستگی یک نام: ™CMPRO

error: غیر مجاز