تورم ژاپن!

تورم در ژاپن ۳۰ سال نزدیک به صفر است!

زندگی در تورم صفر همیشه شنیده ایم که با افزایش نرخ تورم، مشکلات اقتصادی نیز در یک کشور افزایش می یابد.

اما تورم بسیار پایین و نزدیک به صفر می تواند چه بر سر اقتصاد کشور بیاورد؟

با توجه به اینکه اقتصاد ژاپن جزو برترین اقتصادهای دنیا می باشد اکنون پرسش می شود که چرا تورم در ژاپن نزدیک به ۳۰ سال در محدوده صفر است؟

ژاپن چگونه با فشار تورم برخورد می کند؟

مردم کشور ژاپن با تورم صفر چگونه زندگی می کنند؟

آیا می دانستید که قیمت ها در ژاپن به طور مداوم در حال تغییر نیستند؟

همچنین حقوق های افراد به سختی افزایش می یابد؟

همواره در تلاش بوده ایم تا بهترین های بازارهای سرمایه را برای شما محیا کنیم تا خانواده ای تشکیل دهیم با پیوستگی یک نام: ™CMPRO

ساعت 18:00 تهران: اخبار اقتصادی آمریکاتقویم اقتصادی
fa فارسی
X
error: غیر مجاز