بورس جهانی 2022!

تغییر در محور سیاست های فدرال رزرو علت عملکرد منفی بازار می باشد؟

آیا فدرال رزرو یکی از عوامل ایجاد حباب در بازارهای جهانی می باشد؟

طبق تجربه در جریان ایجاد حباب ها در بورس های جهانی، رفتار مشابهی مشاهده شده تا جایی که کارشناسان در صورت بندی نهایی حباب ها به یک الگوی کلاسیک دست یافته اند و یک سناریوی حباب در حال شکل گیری در نظر گرفته اند.

در یک قرن گذشته 2 مورد حباب واقعی داشته ایم که یکی در سال ۱۹۲۹ و دیگری ۱۹۹۹ بوده است.

ممکن است این اتفاق مجدد رخ دهد که کاملا وحشتناک خواهد بود!

نرخ بهره پایین شرایطی را ایجاد کرده که هیچ گزینه مناسبی جهت سرمایه گذاری وجود نداشته و از جهتی دیگر مردم جهان نگران تورم هستند!

همواره در تلاش بوده ایم تا بهترین های بازارهای سرمایه را برای شما محیا کنیم تا خانواده ای تشکیل دهیم با پیوستگی یک نام: ™CMPRO

ساعت 18:00 تهران: اخبار اقتصادی آمریکاتقویم اقتصادی
fa فارسی
X
error: غیر مجاز