برجام محقق نمی شود!

رافائل گروسی: اگر ایران و آژانس توافق نکنند تصور محقق شدن برجام اشتباه است.
مدیر کل سازمان بین المللی انرژی اتمی در نشست مطبوعاتی با رئیس سازمان انرژی اتمی: سعی کردیم موضوعات مهمی را حل و فصل کنیم، جلسات فشرده ای داشتیم.
چند موضوع خاص باقی مانده بود که مدت ها حل نشده مانده بود که تا پیش از این موفقیتی نداشتیم.
تلاش کردیم رویکرد عملگرایانه در جهت نتیجه گرفتن داشته باشیم.

همواره در تلاش بوده ایم تا بهترین های بازارهای سرمایه را برای شما محیا کنیم تا خانواده ای تشکیل دهیم با پیوستگی یک نام: ™CMPRO

error: غیر مجاز