ارز 4 هزار و 200 تومانی!

بلاتکلیفی در سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نزدیک به ۴ سال از عمر ارز ۴۲۰۰ تومانی می گذرد و حذف این نرخ از معادلات اقتصادی کشور به معضلی پیچیده و سخت تبدیل شده است.

به نظر می رسد لزوم اجرای این فرآیند بر کسی پوشیده نیست اما بعضی ملاحظات مانع از اقدام قانون گذاران و مجریان قانون شده است.

حال این مساله مطرح است که آیا سیاست گذاران رویکرد مشخصی جهت برخورد با این مساله دارند یا خیر؟

همواره در تلاش بوده ایم تا بهترین های بازارهای سرمایه را برای شما محیا کنیم تا خانواده ای تشکیل دهیم با پیوستگی یک نام: ™CMPRO

ساعت 18:00 تهران: اخبار اقتصادی آمریکاتقویم اقتصادی
fa فارسی
X
error: غیر مجاز