آمار جدید نرخ رشد اقتصادی!

طبق آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی سه ماه سوم سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال 1399 با احتساب بخش نفتی برابر با 5.7 و بدون بخش نفتی برابر با 5.8 درصد بوده است.

رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌ های خدمات، صنایع و معادن و نفت به ترتیب معادل 8.1، 3.8 و 5.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال 1399 بوده است.

با این وجود گروه‌ کشاورزی در فصل سوم سال جاری با کاهش عملکردی معادل 2.6 درصد نسبت به فصل مشابه سال 1399 مواجه بوده‌ است.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمت‌ های ثابت سال 1395 در 9 ماهه سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال 1399 به ترتیب از افزایش 4.1 و 3.4 درصدی برخوردار بوده است.


رشد ارزش افزوده گروه‌ های خدمات، نفت، صنایع و معادن و کشاورزی در این دوره به ترتیب معادل 6.5، 11.7، 0.0 و -2.1 درصد بود.

بخش خدمات که بیش‌ ترین آسیب را از شیوع کرونا دیده بود، حالا با ثبت رشدهای مثبت نشان می دهد که اثر این بیماری در اقتصاد کم رنگ شده است.

با این وجود بحران آب و خشکسالی به وضوح خود را در رشد منفی بخش کشاورزی نشان می‌ دهد.

همواره در تلاش بوده ایم تا بهترین های بازارهای سرمایه را برای شما محیا کنیم تا خانواده ای تشکیل دهیم با پیوستگی یک نام: ™CMPRO

سیگنال لحظه ای بازار (رباتیک)مشاهده
error: غیر مجاز