اشتراک رایگان

این اشتراک رایگان است

دسترسی به محتوای سطح رایگان (آیتم های تحلیلی-گزارشی و آموزشی رایگان)

عدم دسترسی کامل به TODAY.CMPRO.IR

عدم دسترسی کامل به سیگنال بازار

عدم دریافت ایمیل و پیامک سیگنال لحظه ای

دسترسی به تحلیل و گزارش بازار - سطح رایگان

امکان دسترسی به تحلیل هفتگی - سطح رایگان

امکان دسترسی به پرایس اکشن - سطح رایگان

امکان دسترسی به تحلیل تکنیکال - سطح رایگان

امکان دسترسی به تحلیل بنیادی - سطح رایگان

امکان دسترسی به ابزار تجارت - سطح رایگان

امکان دسترسی به اخبار بازار - سطح رایگان

امکان دسترسی به تقویم اقتصادی - سطح رایگان

رایگان
اشتراک ماهانه VIP

اشتراک VIP ماهانه

دسترسی به محتوای سطح VIP (آیتم های تحلیلی-گزارشی + آموزش بازار)

دسترسی کامل به TODAY.CMPRO.IR

دسترسی کامل به سیگنال آنلاین

دریافت ایمیل و پیامک سیگنال لحظه ای

دسترسی به سیگنال بازار - سطح VIP

امکان دسترسی به تحلیل هفتگی

امکان دسترسی به پرایس اکشن

امکان دسترسی به تحلیل تکنیکال

امکان دسترسی به تحلیل بنیادی

امکان دسترسی به ابزار تجارت

امکان دسترسی به اخبار بازار

امکان دسترسی به تقویم اقتصادی

110 هزار تومان
اشتراک 3 ماهه VIP

اشتراک VIP سه ماهه

دسترسی به محتوای سطح VIP (آیتم های تحلیلی-گزارشی + آموزش بازار)

دسترسی کامل به TODAY.CMPRO.IR

دسترسی کامل به سیگنال آنلاین

دریافت ایمیل و پیامک سیگنال لحظه ای

دسترسی به سیگنال بازار - سطح VIP

امکان دسترسی به تحلیل هفتگی

امکان دسترسی به پرایس اکشن

امکان دسترسی به تحلیل تکنیکال

امکان دسترسی به تحلیل بنیادی

امکان دسترسی به ابزار تجارت

امکان دسترسی به اخبار بازار

امکان دسترسی به تقویم اقتصادی

310 هزار تومان
اشتراک 6 ماهه VIP

اشتراک VIP شش ماهه

دسترسی به محتوای سطح VIP (آیتم های تحلیلی-گزارشی + آموزش بازار)

دسترسی کامل به TODAY.CMPRO.IR

دسترسی کامل به سیگنال آنلاین

دریافت ایمیل و پیامک سیگنال لحظه ای

دسترسی به سیگنال بازار - سطح VIP

امکان دسترسی به تحلیل هفتگی

امکان دسترسی به پرایس اکشن

امکان دسترسی به تحلیل تکنیکال

امکان دسترسی به تحلیل بنیادی

امکان دسترسی به ابزار تجارت

امکان دسترسی به اخبار بازار

امکان دسترسی به تقویم اقتصادی

570 هزار تومان
اشتراک سالیانه VIP

اشتراک VIP سالیانه

دسترسی به محتوای سطح VIP (آیتم های تحلیلی-گزارشی + آموزش بازار)

دسترسی کامل به TODAY.CMPRO.IR

دسترسی کامل به سیگنال آنلاین

دریافت ایمیل و پیامک سیگنال لحظه ای

دسترسی به سیگنال بازار - سطح VIP

امکان دسترسی به تحلیل هفتگی

امکان دسترسی به پرایس اکشن

امکان دسترسی به تحلیل تکنیکال

امکان دسترسی به تحلیل بنیادی

امکان دسترسی به ابزار تجارت

امکان دسترسی به اخبار بازار

امکان دسترسی به تقویم اقتصادی

1 میلیون تومان

دلیل بازگشت وجه

تحلیل، گزارش و سیگنال تمام بازارهااینجا کلیک کنید
error: غیر مجاز