اشتراک رایگان

این اشتراک رایگان است

معرفی خدمات - کلیک کنید

دسترسی به محتوای سطح رایگان (آیتم های تحلیلی-گزارشی و آموزشی رایگان)

عدم دسترسی به TODAY.CMPRO.IR

عدم دسترسی کامل به سیگنال بازار

عدم دریافت ایمیل و پیامک(وب) سیگنال لحظه ای

عدم دسترسی به امکانات پیشخوان کارگزاری شامل: ثبت نام و انتقال حساب کارگزاری واریز و برداشت ریالی به کیف پول دستور خرید یا فروش لحظه ای دستور واریز و برداشت سود پشتیبانی 24 ساعته

دسترسی به اخبار فارکس - سطح رایگان

امکان دسترسی به تحلیل هفتگی - سطح رایگان

امکان دسترسی به پرایس اکشن - سطح رایگان

امکان دسترسی به تحلیل تکنیکال و بنیادی - سطح رایگان

امکان دسترسی به نقاط کلیدی خرید و فروش روزانه - سطح رایگان

امکان دسترسی به ابزار آنلاین تجارت - سطح رایگان

امکان دسترسی به تحلیل تقویم اقتصادی روزانه - سطح رایگان

امکان دسترسی به اخبار روز بازار CMPRO NEWS

رایگان
اشتراک ماهانه VIP

اشتراک VIP ماهانه

معرفی خدمات - کلیک کنید

دسترسی به محتوای سطح VIP

دسترسی کامل به TODAY.CMPRO.IR

دسترسی کامل به سیگنال آنلاین

دریافت ایمیل و پیامک(وب) سیگنال لحظه ای

دسترسی به تحلیل، گزارش و سیگنال بازار - سطح VIP

دسترسی به امکانات پیشخوان کارگزاری شامل: ثبت نام و انتقال حساب کارگزاری واریز و برداشت ریالی به کیف پول دستور خرید یا فروش لحظه ای دستور واریز و برداشت سود پشتیبانی 24 ساعته

دسترسی به اخبار فارکس

امکان دسترسی به تحلیل روزانه و هفتگی

امکان دسترسی به پرایس اکشن

امکان دسترسی به تحلیل تکنیکال و بنیادی روزانه و هفتگی

امکان دسترسی به نقاط کلیدی خرید و فروش روزانه

امکان دسترسی به ابزار آنلاین تجارت

امکان دسترسی به تحلیل تقویم اقتصادی روزانه

امکان دسترسی به اخبار روز بازار CMPRO NEWS

210 هزار تومان
اشتراک 3 ماهه VIP

اشتراک VIP سه ماهه

معرفی خدمات - کلیک کنید

دسترسی به محتوای سطح VIP

دسترسی کامل به TODAY.CMPRO.IR

دسترسی کامل به سیگنال آنلاین

دریافت ایمیل و پیامک(وب) سیگنال لحظه ای

دسترسی به تحلیل، گزارش و سیگنال بازار - سطح VIP

دسترسی به امکانات پیشخوان کارگزاری شامل: ثبت نام و انتقال حساب کارگزاری واریز و برداشت ریالی به کیف پول دستور خرید یا فروش لحظه ای دستور واریز و برداشت سود پشتیبانی 24 ساعته

دسترسی به اخبار فارکس

امکان دسترسی به تحلیل روزانه و هفتگی

امکان دسترسی به پرایس اکشن

امکان دسترسی به تحلیل تکنیکال و بنیادی روزانه و هفتگی

امکان دسترسی به نقاط کلیدی خرید و فروش روزانه

امکان دسترسی به ابزار آنلاین تجارت

امکان دسترسی به تحلیل تقویم اقتصادی روزانه

امکان دسترسی به اخبار روز بازار CMPRO NEWS

600 هزار تومان
اشتراک 6 ماهه VIP

اشتراک VIP شش ماهه

معرفی خدمات - کلیک کنید

دسترسی به محتوای سطح VIP

دسترسی کامل به TODAY.CMPRO.IR

دسترسی کامل به سیگنال آنلاین

دریافت ایمیل و پیامک(وب) سیگنال لحظه ای

دسترسی به تحلیل، گزارش و سیگنال بازار - سطح VIP

دسترسی به امکانات پیشخوان کارگزاری شامل: ثبت نام و انتقال حساب کارگزاری واریز و برداشت ریالی به کیف پول دستور خرید یا فروش لحظه ای دستور واریز و برداشت سود پشتیبانی 24 ساعته

دسترسی به اخبار فارکس

امکان دسترسی به تحلیل روزانه و هفتگی

امکان دسترسی به پرایس اکشن

امکان دسترسی به تحلیل تکنیکال و بنیادی روزانه و هفتگی

امکان دسترسی به نقاط کلیدی خرید و فروش روزانه

امکان دسترسی به ابزار آنلاین تجارت

امکان دسترسی به تحلیل تقویم اقتصادی روزانه

امکان دسترسی به اخبار روز بازار CMPRO NEWS

1 میلیون و 150 هزار تومان
اشتراک سالیانه VIP

اشتراک VIP سالیانه

معرفی خدمات - کلیک کنید

دسترسی به محتوای سطح VIP

دسترسی کامل به TODAY.CMPRO.IR

دسترسی کامل به سیگنال آنلاین

دریافت ایمیل و پیامک(وب) سیگنال لحظه ای

دسترسی به تحلیل، گزارش و سیگنال بازار - سطح VIP

دسترسی به امکانات پیشخوان کارگزاری شامل: ثبت نام و انتقال حساب کارگزاری واریز و برداشت ریالی به کیف پول دستور خرید یا فروش لحظه ای دستور واریز و برداشت سود پشتیبانی 24 ساعته

دسترسی به اخبار فارکس

امکان دسترسی به تحلیل روزانه و هفتگی

امکان دسترسی به پرایس اکشن

امکان دسترسی به تحلیل تکنیکال و بنیادی روزانه و هفتگی

امکان دسترسی به نقاط کلیدی خرید و فروش روزانه

امکان دسترسی به ابزار آنلاین تجارت

امکان دسترسی به تحلیل تقویم اقتصادی روزانه

امکان دسترسی به اخبار روز بازار CMPRO NEWS

2 میلیون و 200 هزار تومان

دلیل بازگشت وجه

تحلیل، گزارش و سیگنال VIP تمام بازارهااینجا کلیک کنید
error: غیر مجاز